Sam Deep – Isgubhu Lyrics

Sam Deep Isgubhu Lyrics, Njelic Isgubhu Lyrics, Aymos Isgubhu Lyrics

Awusivule
Awusivule les’ghubhu
Awusivule
Awusivule les’ghubhu
Awusivule
Awusivule les’ghubhu
Awusivule
Awusivule les’ghubhu

Ng’khumbul’ ezam zokwana
Ezam zokwana
Ng’khumbul’ ezam zokwana
Hayi ‘zam zokwana
Ng’khumbul’ ezam zokwana
Ezam zokwana
Ng’khumbul’ ezam zokwana
Ah ezam zokwana

Bengiyintwana encane
Kodwa ngisakhumbula yonk’into
oMafikizolo
oMzekezeke esaduma
Sisaguqha ngamadolo
Sisa guqha ngamadolo

uKamo Mphela ung’kumbuza uLebo Mathosa
uKabza ung’kumbuza uSpikiri
uMaphorisa ung’kumbuza uOskido
Mina ngizkumbuza uMsawawa

Isinamuva liyabuka iskhathi sihamba
Ngiyabahlanyisa
Awu Kortez ngiyabahlanyisa
Ngiyabagulisa

Awusivule
Awusivule les’ghubhu
Awusivule
Awusivule les’ghubhu

Awu weh
Weh ma sashaya kamnandi
Kanti usenzani Dj
Iyho sashaya kamnandi

Sang’khumbuz’amalulu
Mina nginoMa
Ngishaya iPhata Phata
Sang’khumbuz’amalulu
Mina nginoBa
Ngishaya iKwela Kwela

Awu weh
Weh ma sashaya kamnandi
Kanti usenzani Dj
Iyho sashaya kamnandi

Ng’khumbul’ ezam zokwana
Ezam zokwana
Ng’khumbul’ ezam zokwana
Hayi ‘zam zokwana
Ng’khumbul’ ezam zokwana
Ezam zokwana
Ng’khumbul’ ezam zokwana
Ah ezam zokwana

Awu weh
Weh ma sashaya kamnandi
Kanti usenzani Dj
Iyho sashaya kamnandi

Awusivule
Awusivule les’ghubhu
Awusivule
Awusivule les’ghubhu
Awusivule
Awusivule les’ghubhu
Awusivule

Awu weh
Weh ma sashaya kamnandi
Kanti usenzani Dj
Iyho sashaya kamnandi

Sam Deep Isgubhu Lyrics English Translation

Open it up
Open this tube
Open it up
Open this tube
Open it up
Open this tube
Open it up
Open this tube

I remember my childhood
It’s mine
I remember my childhood
It’s not mine
I remember my childhood
It’s mine
I remember my childhood
Ah, my friends

I was a little kid
But I still remember everything
Mafikizolo
Mzekezeke was still popular
We are still on our knees
We are still on our knees

Kamo Mphela asks Lebo Mathosa
Kabza asks Spikiri
Maphorisa asks Oskido
I remember Msawawa

The background is watching as we go
I drive them crazy
Well, Kortez, I’m driving them crazy
I make them sick

Open it up
Open this tube
Open it up
Open this tube

Oh wow
Wow, we had a good time
And what are you doing Dj?
Yes, we had a good time

It reminded me of the old man
I am with Ma
I hit Phata Phata
It reminded me of the old man
I have Ba
I beat Kwela Kwela

Oh wow
Wow, we had a good time
And what are you doing DJ?
Yes, we had a good time

I remember my childhood
It’s mine
I remember my childhood
It’s not mine
I remember my childhood
It’s mine
I remember my childhood
Ah, my friends

Oh wow
Wow, we had a good time
And what are you doing Dj?
Yes, we had a good time

Open it up
Open this tube
Open it up
Open this tube
Open it up
Open this tube
Open it up

Oh wow
Wow, we had a good time
And what are you doing Dj?
Yes, we had a good time

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Babili Amos Shilli, Samukelo Rorisang Mavuso, Tshwarelo Albert Motlhako
  • Album: Isgubhu
  • Released: 2023