SB Maffija – Wiatr wielkich zmian Lyrics

SB Maffija Wiatr wielkich zmian Lyrics

Gdy nadejdzie wielki wiatr zmian
Już nie będzie nas tam, rosną nowe miasta
Ja patrzę na to z góry, wczoraj zapisane w gwiazdach
Nie obchodzi czas nas

Nadchodzi wiatr wielkich zmian (mhm, mhm)
Nadchodzi wiatr wielkich zmian (mhm, mhm)
Nadchodzi wiatr wielkich zmian

Widziałem w snach jak z hajsem odkręcamy kran
Widziałem jak słucha tego cały kraj
Bogactwo mam w sobie oraz duże plany na nie
Chcę kupić kraj, nie odłożyć śmiesznych parę baniek
Przecinam Polskę pociągiem, zasypiam nad ranem
Zarabiam śmieszne pieniądze, nie mam na śniadanie
Zgubiłem klucze i portfel i mam wyjebane
Bo czeka na mnie jedynie to puste mieszkanie
Parę lat później jestem nieśmiertelny
Zaczynamy trap, ludzie rozpoznają bębny
Jak jest znany track to na bank spod mojej ręki
W żagle dałem wiatr, nie chcę za to nawet dzięki
Jestem Kamil Lanek

Nadchodzi wiatr wielkich zmian (mhm, mhm)
Nadchodzi wiatr wielkich zmian (mhm, mhm)
Nadchodzi wiatr wielkich zmian (mhm, mhm)
Nadchodzi wiatr wielkich zmian (mhm, mhm)
Nadchodzi wiatr wielkich zmian

Gdyby nie to, to nie byłoby zbyt dobrze
Robiłem bit dla Leha, w głowie cel i chcę tam dotrzeć
Przychodzi moja babcia, mówi mi, że dziadek odszedł
On wierzył w to najmocniej, tak jak moja mama
Tak jak moja siostra, tak jak łysy cham wcierający kokę w dziąsła
Tak jak dziecko, które zaraz weźmie pierwszy oddech
Dlatego wierzę, że nadchodzi wiatr wielkich zmian

SB Maffija Wiatr wielkich zmian Lyrics English Translation

When the great wind of change comes
We will not be there anymore, new cities are growing
I look at it from above, written in the stars yesterday
We don’t care about the time

Here comes the wind of big change (mhm, mhm)
Here comes the wind of big change (mhm, mhm)
A wind of great change is coming

I saw in my dreams how we turn on the tap with money
I’ve seen the whole country listen to it
I have wealth in me and big plans for it
I want to buy a country, don’t put away a funny pair of bubbles
I cross Poland by train, I fall asleep in the morning
I earn ridiculous money, I don’t have breakfast
I lost my keys and wallet and fucked up
Because only this empty apartment is waiting for me
A few years later, I am immortal
We start the gangway, people recognize the drums
As is known, the track is on the bank from my hand
I gave wind to the sails, I don’t even want to thank you for it
I am Kamil Lanek

Here comes the wind of big change (mhm, mhm)
Here comes the wind of big change (mhm, mhm)
Here comes the wind of big change (mhm, mhm)
Here comes the wind of big change (mhm, mhm)
A wind of great change is coming

If it weren’t for that, it wouldn’t be too good
I did a beat for Leha, I have a goal in my head and I want to get there
My grandma comes and tells me my grandpa is gone
He believed it the most, as did my mother
Just like my sister, like a bald boy rubbing cocaine into his gums
Just like a baby who is about to take its first breath
That is why I believe that a wind of great changes is coming

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: