SB Maffija – Za karę Lyrics

SB Maffija Za karę Lyrics

Ona to robi jak za karę, dałem jej dłonie, chciała palec
Prawie o sobie zapomniałem i chciałem już umierać
Lecz to by było dalej
Ona to robi jak za karę, dałem jej dłonie, chciała palec
Prawie o sobie zapomniałem i chciałem już umierać
Lecz sobie przypomniałem, że to jeszcze nie teraz
Ona to robi jak za karę

Nie wytykaj mnie palcami, jeśli nie są ozdobione diamentami
I nie rób z siebie ofiary
Ja mogę dziś umierać i nie będę zapomniany
Moje serce jest zajęte, ej, dodzwoniło się po szczęście, ej
Nie wiedziałem, że tak będzie
Zgubiłem do ciebie klucz i już go szukał nie będę

Z witamin wypłukane wjeżdżały nad ranem
Nigdy nie zadawały pytań, to nie przesłuchanie (ciszej)
Sąsiedzi wszystko słyszeli przez cienką ścianę (życie)
Sąsiedzi wszystko słyszeli przez Spotify’a
Pamiętam o sobie, jedynej osobie
Która to wyśnione życie od dawna miała w głowie
Zostałeś po drodze, ja ciągle na głodzie
Sukcesu, wrażeń, miłości, chain’a skutego lodem

Ona to robi jak za karę, dałem jej dłonie, chciała palec
Prawie o sobie zapomniałem i chciałem już umierać
Lecz to by było dalej
Ona to robi jak za karę, dałem jej dłonie, chciała palec
Prawie o sobie zapomniałem i chciałem już umierać
Lecz sobie przypomniałem, że to jeszcze nie teraz
Ona to robi jak za karę

Ej, ej, pękło serce z lodu
Te dziewczyny są tak piękne, znam ich setkę, dzięki Bogu
DM pełen dzi… (beep)
Ale nie wychodzę z domu, nie
Miłości prawdziwej chcę do zgonu
Do mikrofonu śpiewać, że kocham cię mocno
Ale znowu pech, na szczęście też kocham samotność
Nocą liczę cash, pisze nowy wers, dlatego pieniądze się mnożą
A kiedy spadnie ich deszcz, sam będę stał z parasolką

Patrzę na nią z góry, jakbym grał se w Tibie
Kiedy ta pakusa patrzy mi w źrenice
Poliglotka tak włada językiem
Skoczna, jakbym dzieciąteczku grał na lirze
Nie znam słowa “nienawidzę”
O chuj mordo, po coś napił bice
Jestem bigos jak John Arne Riise
Kurwa, lewą stroną no, bo w prawo wbite
Biorę bucha, wóda bez popity
Biorę siura, nawijam z kabiny, windy
Pocztówka z orbity, ta fecioara śle mi złe fluidy z braku kwitu
Długo się rozpędzał jak w Scooby Doo, łeb to zryło
Farsz do bibuł, pomaga mi to tu, popijam pussy juice

Ona to robi jak za karę, dałem jej dłonie, chciała palec
Prawie o sobie zapomniałem i chciałem już umierać
Lecz to by było dalej
Ona to robi jak za karę, dałem jej dłonie, chciała palec
Prawie o sobie zapomniałem i chciałem już umierać
Lecz sobie przypomniałem, że to jeszcze nie teraz
Ona to robi jak za karę

SB Maffija Za karę Lyrics English Translation

She does it as punishment, I gave her my hands, she wanted a finger
I almost forgot about myself and wanted to die
But that would be further
She does it as punishment, I gave her my hands, she wanted a finger
I almost forgot about myself and wanted to die
But I remembered that it’s not yet
She does it as a punishment

Don’t point your fingers at me unless they’re adorned with diamonds
And don’t make a victim of yourself
I can die today and I will not be forgotten
My heart is busy, hey, I got a call for happiness, hey
I didn’t know it would be like that
I lost my key and I won’t look for it anymore

Rinsed out of vitamins, they entered in the morning
They never asked questions, it’s not an interrogation (quieter)
The neighbors heard it all through a thin wall (life)
Neighbors heard it all through Spotify
I remember myself, the only person
Who had this dream life in her mind for a long time
You’ve stayed on the way, I’m still hungry
Success, impressions, love, an ice-bound chain

She does it as punishment, I gave her my hands, she wanted a finger
I almost forgot about myself and wanted to die
But that would be further
She does it as punishment, I gave her my hands, she wanted a finger
I almost forgot about myself and wanted to die
But I remembered that it’s not yet
She does it as a punishment

Hey, hey, the heart of ice broke
These girls are so beautiful, I know a hundred of them, thank God
DM full of … (beep)
But I don’t leave the house, no
I want true love to die
Sing that I love you dearly into the microphone
But again bad luck, luckily I love loneliness too
I count cash at night, write a new line, so money keeps growing
And when it rains, I’ll stand alone with my umbrella

I look down on her as if I am playing Tibia
When this pacusa looks into my pupils
The polyglot so speaks the language
Lively, as if I were playing the lyre
I don’t know the word “hate”
Holy shit, he had a drink for something
I’m a jumble like John Arne Riise
Fuck, the left side is right, because it’s stuck to the right
I take a puff, no water drunk
I pee, spin from the cabin, the elevator
Postcard from orbit, this fecioara sends me evil fluids for the lack of a receipt
It took a long time to accelerate, like in Scooby Doo, it blew my head
Tissue stuffing, it helps me here, sip my pussy juice

She does it as punishment, I gave her my hands, she wanted a finger
I almost forgot about myself and wanted to die
But that would be further
She does it as punishment, I gave her my hands, she wanted a finger
I almost forgot about myself and wanted to die
But I remembered that it’s not yet
She does it as a punishment