Slenda Da Dancing DJ – Umshini Lyrics

Slenda Da Dancing DJ Umshini Lyrics, Umshini Lyrics Slenda Da Dancing DJ

Woza woza ngizwile Bathi uyaRocker
Woza woza ngizwile Bathi uyaRocker
Woza woza ngizwile bathi uyibhoza
Woza woza ngizwile bathi uyibhoza

Woza woza ngizwile Bathi uyaRocker
Woza woza ngizwile Bathi uyaRocker
Woza woza ngizwile bathi uyibhoza
Woza woza ngizwile bathi uyibhoza

Awuvuli iskokele aiii awuvuli skokele washa
Awuvuli iskokele aiii awuvuli skokele washa

Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo

Ayy aiii

S’ngena sestheleka, ses’phelele sez’yazela
uSlenda usevule skokela ayi “bafwethu uMbali uphuzani animbuke uNosie unjani,
Dudu nolukhunjana sizolokuqala phuthuma Ay’bo
siyasha Amadada ayiskabha,
Ay’bo siyasha uMshunqo uze mawala Ay’bo
siyasha Tman ufuna uganga.
Ay’bo siyasha
Ay’bo siyasha

Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Dlala mshini oshintshayo hamba mshini oshintshayo
Awuvuli iskokela!!
Awuvuli iskokela!!
Awuvuli iskokela!!
Awuvuli iskokela!!

Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!
Skokela!!!

Slenda Da Dancing DJ Umshini Lyrics English Translation

Come on come on let me hear they say you’re going Rocker
Come on come on let me hear they say you’re going Rocker
Come on in, take a look and enjoy yourself!
Come on in, take a look and enjoy yourself!

Come on come on let me hear they say you’re going Rocker
Come on come on let me hear they say you’re going Rocker
Come on in, take a look and enjoy yourself!
Come on in, take a look and enjoy yourself!

You do not turn on the circuit aiii you do not turn on the circuit switch
You do not turn on the circuit aiii you do not turn on the circuit switch

Play switch switch go switch switch
Play switch switch go switch switch
Play switch switch go switch switch
Play switch switch go switch switch
Play switch switch go switch switch
Play switch switch go switch switch

Ayy aiii

Come on in, take a look and enjoy yourself!
Slenda has opened the circle. “Brothers, Mbali, what are you drinking? Look at Nosie.
Dudu and the boat will be the first to hurry Ay’bo
we dance Ducks are soap,
Ay’bo we burn the Smoke and then go away Ay’bo
siyasha Tman wants a cure.
Ay’bo siyasha
Ay’bo siyasha

Play switch switch go switch switch
Play switch switch go switch switch
Play switch switch go switch switch
Play switch switch go switch switch
Play switch switch go switch switch
Play switch switch go switch switch
You don’t open the circle !!
You don’t open the circle !!
You don’t open the circle !!
You don’t open the circle !!

Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!
Skokela !!!