Spirit of Praise – Thath’Indawo (Live) Lyrics

Spirit of Praise Thath’Indawo Lyrics [feat. Mpumi Mtsweni], Spirit of Praise Thath’Indawo Live Lyrics

Sibuyise, sibuyise
Ngoba singabakho
Siqondise, siqondise
Ngoba singabakho
Sicel’ usilawule, silawule
Singabakho

(Sibuyise, sibuyise)
(Singabakho)
(Siqondise, siqondise)
(Singabakho)
(Silawule, silawule)
(Singabakho)

(Siyahluleka)
(Ngokwethu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Sithembe Wena)
(Uluncedo lwethu)
(Siyahluleka)
(Ngokwethu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Sithembe Wena)
(Uluncedo lwethu)

(Siyahluleka)
(Ngokwethu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Sithembe Wena)
(Uluncedo lwethu)
(Siyahluleka)
(Ngokwethu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Sithembe Wena)
(Uluncedo lwethu)

(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Uluncedo lwethu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)

(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Uluncedo lwethu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Uluncedo lwethu)

Awu thath’indawo yakho
Buy’uthath’indawo yakho
Ngob’ uluncedo, uluncedo lwethu
When we cry on You Jesus oh
Lord You listen to us
Uluncedo
Sebahambile bonke
Sebek’shiye bonke
Sewungasena muntu
Ngish’ abangani sebahambile
Angaba luncedo kuwe, angaba luncedo kuwe

(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Uluncedo lwethu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Thath’indawo yakho Jesu)
(Uluncedo lwethu)

Spirit of Praise Thath’Indawo Lyrics English Translation

Bring us back, bring us back
Because we can be
Guide us, guide us
Because we can be
We ask you to rule us, rule us
We can be there

(Bring us back, bring us back)
(we can be)
(Guide us, guide us)
(we can be)
(rule us, rule us)
(we can be)

(we fail)
(ourselves)
(Take your place Jesus)
(We Trust You)
(You are our help)
(we fail)
(ourselves)
(Take your place Jesus)
(We Trust You)
(You are our help)

(we fail)
(ourselves)
(Take your place Jesus)
(We Trust You)
(You are our help)
(we fail)
(ourselves)
(Take your place Jesus)
(We Trust You)
(You are our help)

(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(You are our help)
(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)

(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(You are our help)
(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(You are our help)

Well take your place
Take your place
Because you are helpful, you are our help
When we cry on You Jesus oh
Lord You listen to us
You are helpful
They are all gone
They have all left
You are no longer human
My friends are gone
He can be of help to you, he can be of help to you

(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(You are our help)
(Take your place Jesus)
(Take your place Jesus)
(You are our help)

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Spirit of Praise, Mpumi Mtsweni
  • Album: Thath'Indawo
  • Released: 2023