The Cavemen. – Kpokom Lyrics

The Cavemen Kpokom Lyrics, Kpokom Lyrics by The Cavemen ft Etuk Ubong

Kpokom

Kpokom

E yo ko ko eh
Mbgeke okwa isi eme m
E yo ko ko eh
Owu ite e jo ka

Kpokom

Kpokom

Kpokom

Kpokom

Na na na na na na na na na na na
Na na na na na na

Gwara m egwu
Kpokom

Na na na na na na na na na na na
Na na na na na na

Gwara m egwu
Kpokom