The Cavemen. – Were Kwushin Lyrics

The Cavemen Were Kwushin Lyrics, Were Kwushin Lyrics by The Cavemen ft Cobhmas Asuquo

A man, A man
Who wishes to be God
Wants to solve all the problems of the world
Here today, but gone tomorrow
Wants to know
Can we choose our faith ?
Can we choose our faith ?
Oh oh oh oh oh oh
Can we choose our faith ?
Can we choose our faith ?
Oh oh oh oh oh oh

Choro choro
Akaraka wepu
Enyi mo
O wuru so so gi
Choro choro
Akaraka wepu
Enyi mo, enyi mo

We re cushion
We re cushion
We re cushion
We re cushion

Ye ye

E me nu ma na
E me nu ma na
Ihe edere, ede wo ya
Anyi ga machaa
Anyi ga machaa
O di onye nwere iki ma

Choro choro
Akaraka wepu
Enyi mo
O wuru so so gi
Choro choro
Akaraka wepu
Enyi mo, enyi mo

We re cushion
We re cushion
We re cushion
We re cushion
We re cushion

Ye ye
Ye ye
Ye ye
Ye ye
Ye ye
Ye ye
Biko we re cushion
Ye ye
Ye ye we re cushion
Ye ye we re cushion
We re cushion
We re cushion

No be God, no be God
Oh oh
You be man oh oh
Be man oh
Oh oh
You be man oh
Oh oh oh

( guitar)