Zameka – Awazi Lyrics

Zameka Awazi Lyrics

Angazi ukuthi
Uqhamuka kephi
Sondela sondela nganeno ahh
Siyo Jika emlanjeni
That’s what he would say
Ohh i’namandla
Lento o’yenzazo
Ohh mina
Ngenzenzi na
Imizwa iphezulu
Inhliziyo itonta amanzi
Itonta amanzi
Athi
Ungathembi abanye
Themb’ abanye
Themba mina baby

Wena awazi
Wena awazi
Wena awazi
awazi
awazi
Ngikuthanda Kanjani

Angazi ukhuti
Uqhamuka kephi
Sondela sondela nganeno ahh
Siyo Jika emlanjeni
That’s what he would say
Ohh inamandla
Lento oyenzayo
Ohh mina
Ngenzenzi na
Imizwa iphezulu
Inhliziyo ithonta amanzi
Ithonta amanzi
Athi Ungathembi abanye
Themba abanye
Themba mina baby

Wena awazi
Wena awazi
Wena awazi
awazi
awazi
Ngikuthanda Kanjani
Wena awazi
Wena awazi
Wena awazi
awazi
awazi
Ngikuthanda Kanjani

Mabakhulume abakhulumayo
Mabakhalaz’ abakhalazayo
I need your loving everyday
I need your loving everyday
Oksalayo
Oksalayo
Ngiya gcwala
Ngiya gcwala ngawe
Ngiya gcwala ngawe
Ngiya gcwala ngawe

Angazi ukhuti
Uqhamuka kephi
Sondela sondela nganeno ahh
Siyojika emlanjeni
That’s what he would say
Ohh i’namandla
Lento oyenzayo
Ohh mina
Ngenzeni na ?
Imizwa iphezulu
Inhliziyo ithonta amanzi
Ithonta amanzi
Athi Ungathemb’ abanye
Themb’ abanye
Themba mina baby

Wena awazi
Wena awazi
Wena awazi
awazi
awazi
Ngikuthanda Kanjani
Wena awazi
Wena awazi
Wena awazi
awazi
awazi
Ngikuthanda Kanjani

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: