Amerado – Yonah Lyrics

Amerado Yonah Lyrics, Strongman Yonah Lyrics

I’m living my life and no faking
Monkɔ so sɛi din
Me no mennsɛi ’cause bonsu no fit to Yonah
And I love how I dey
I’m too good to fail
Sɛ me sɔ gya no kakraa bi e bi them nɔɔ go talk talk say mahye ahye ahye aa

Oh mefɔn yɛ atia mobɛka sɛ meso ate
Sɛ meyɛ me kɛseɛ a ɛno soso monteaseɛ
Mefɔn yɛ atia mobɛka sɛ meso ate
Sɛ meyɛ me kɛseɛ a ɛno soso monteaseɛ
Daa meekɔ ba nyinaa, meho nipa a na ɛspreade mensɛm nyinaa
Daa meekɔ ba nyinaa, meho nipa a na ɛkeka mensɛm nyinaa

High court judge bɛɛma ɛna mente wo case
Atamfo twe wo ho ɛ na ɛnyɛ wo to a menhunu wo face
Dɔkono no time no yanwu a na ɛnyɛ ɛnɛ a yɛdi buffet
Sɛ Nyame tease yi yɛhwease mpo a ojoe yɛkura yɛ faith
Aaba menso sɔ wo so
Atamfo yi yɛtietia mo so
Mabrɛ a megye m’ahome mɛnfa wo dede hunu no mmɛ tuetua m’aso
I dey gee, nso me bue key
Na mese mɛyɛ yie a mo se maybe
Na yɛnni hwee na mo sere yɛn ɛnɛ sika aba a wose low key
Mo dede no (Mo dede no)
Mentee mo dede no (Mentee mo dede no)
Mo dede no (Mo dede no)
Gyama biribi gyegye mo (Biribi gyegye mo)
Matwa ato so ɛyɛɛ me kɛseɛ
A fanfool hwɛ mu di wo abeteɛ
Abuburo kosua nana mensɛi da nti wo tan no deɛ menpɛ na ase kyerɛ

Oh mefɔn yɛ atia mobɛka sɛ meso ate
Sɛ meyɛ me kɛseɛ a ɛno soso monteaseɛ
Mefɔn yɛ atia mobɛka sɛ meso ate
Sɛ meyɛ me kɛseɛ a ɛno soso monteaseɛ
Daa meekɔ ba nyinaa, meho nipa a na ɛspreade mensɛm nyinaa
Daa meekɔ ba nyinaa, meho nipa a na ɛkeka mensɛm nyinaa

Mikey, Skippy, you talk, weytin be the matter?
Deɛ wopɛ na mepɛ a, anka dabiara yɛnyinaa yɛn ntoma yɛ one
Susu ka you don’t know me
Mɛn dilute me story
Nipa ba asɛm yi onnim ho hwee so na otwa tooli
Mo dede no (Mo dede no)
Mentee mo dede no (Mentee mo dede no)
Mo dede no (Mo dede no)
Gyama biribi gyegye mo (Biribi gyegye mo)

I’m living my life and no faking
Monkɔ so sɛi din
Me no mennsɛi ’cause bonsu no fit to Yonah
And I love how I dey
I’m too good to fail
Sɛ me sɔ gya no kakraa bi e bi them nɔɔ go talk talk say mahye ahye ahye aa

Oh mefɔn yɛ atia mobɛka sɛ meso ate
Sɛ meyɛ me kɛseɛ a ɛno soso monteaseɛ
Mefɔn yɛ atia mobɛka sɛ meso ate
Sɛ meyɛ me kɛseɛ a ɛno soso monteaseɛ
Daa meekɔ ba nyinaa, meho nipa a na ɛspreade mensɛm nyinaa
Daa meekɔ ba nyinaa, meho nipa a na ɛkeka mensɛm nyinaa

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Amerado, Strongman
  • Album: Young and Strong
  • Released: 2023